Noi credem:

1. Biblia ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat, singurul infailibil și autoritar

2. Că există un singur Dumnezeu, ce există etern în trei persoane: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Duhul Sfânt

3. În Dumnezeirea Domnului nostru Isus Cristos, în nașterea Sa din fecioară, în viața Lui fără de păcat, în minunile Sale, în moartea Lui vicarioasă de ispășire prin sângele Lui vărsat, în învierea Lui trupească, în înălțarea Lui la dreapta Tatălui și în întoarcerea Sa în putere și slavă

4. Că pentru mântuirea celui pierdut și păcătos regenerarea prin Duhul Sfânt prin credința în Isus Cristos este absolut esențială

5. În botezul Duhului Sfânt cu evidența vorbirii în alte limbi după cum dă Duhul vorbire, potrivit cu Faptele Apostolilor 2:4, și în operarea darurilor și lucrărilor spirituale

6. În lucrarea Duhului Sfânt care locuiește în creștin și îl face capabil să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu

7. În învierea atât a celor mântuiți cât și a celor pierduți, cei mântuiți înspre viața veșnică și cei pierduți pentru înviere înspre pedeapsă

8. În Biserica Lui Isus Cristos și în unitatea credincioșilor

9. În aplicarea practică a credinței creștine în experiențele de zi cu zi și în nevoia de a sluji oamenilor în fiecare aspect al vieții, ce implică nu doar domeniul spiritual, ci și domeniul social, politic și fizic